Polityka Prywatności zgodna z RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119, s1) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 24.05.2018 poz.1000).

UWAGA*
mapa wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych stosowanych w „Studio Stomatologii SKRZAT Anna Freyer” prowadzący Placówki Usług Stomatologicznych w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 23 30-363 Kraków, os. Oświecenia 46, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 47D, 31-636 Kraków (dalej Placówki), w rozumieniu RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 .r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 s.1) oraz ustawy krajowej z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24.05.2018) pod nazwą „Polityka ochrony danych osobowych” znajduje się w recepcji każdej z Placówek, z którą Pacjent może zapoznać się w każdej chwili.