Informacja o wpływie na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Studio Stomatologii „Skrzat”

Anna Freyer

 1. Miłkowskiego 23, 30-349 Kraków

NIP: 9451774659, REGON: 356576684

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

Badaniach stomatologicznych wewnątrz i zewnątrzustnych

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/

 

Pracownia RTG z aparatem RTG stomatologicznym Pantomograficznym z przystawką do cefalometrii model CS 9000C firmy Carestream Healt INC. Oraz gabinet stomatologiczny z aparatem RTG punktowym model Planmeca Intra firmy Planmeca zlokalizowane są na parterze budynku wolnostojącego, mieszkalno – usługowego, w Krakowie na oś. Oświecenia 46

Zezwolenie PWIS: 2/13/2020  (14.02.2022)

 

Aparat RTG do zdjęć stomatologicznych zewnątrzustnych:

 1. Model aparatu rtg CS 9000C
 2. Numer fabryczny aparatu rtg CDBI001
 3. Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Carestream Health INC
 4. rok produkcji aparatu 2014

 

Aparat RTG do zdjęć punktowych stomatologicznych wewnątrzustnych:

 1. Model aparatu rtg                         Planmeca Intra
 2. Nr fabryczny aparatu rtg                                      IXRF 058181
 3. Producent aparatu rtg             Planmeca OY
 4. Rok produkcji aparatu             2005

 

Gabinet Rentgenowski z aparatem RTG zlokalizowana jest na parterze budynku mieszkalno – usługowego na Os. Oświecenia 47/ Lu D Kraków. Aparat RTG zainstalowany jest w gabinecie i umieszczony na ścianie.

Na wyposażeniu pracowni rentgenowskiej znajduje się aparat rtg stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych.

 1. a) Model aparatu rtg Pro X
 2. b) Numer fabryczny aparatu rtg IPX017303
 3. c) model lampy RTG: D-041SB
 4. d) Numer fabryczny lampy RTG 5B91898
 5. e) Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Planmeca

 

Gabinet Rentgenowski z aparatem RTG zlokalizowana jest na piętrze budynku wolnostojącego będącego budynkiem usługo-mieszkalnym na ul. Miłkowskiego 23 w Krakowie. Aparat RTG zainstalowany jest w gabinecie z unitem stomatologicznym. Na wyposażeniu pracowni rentgenowskiej znajduje się aparat rtg stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych.

 1. Model aparatu rtg Kodak 2200
 2. Numer fabryczny aparatu rtg YAYC013
 3. Model lampy RTG Trophy TRX 708
 4. Numer fabryczny lampy RTG 0947162
 5. Nazwa wytwórcy (producent aparatu rtg) Carestream Heath Inc.

 

 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv

 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych TAK.

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów dostępnych
w jednostce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego.

 

Wniosek:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.