Bierzemy odpowiedzialność za nasze usługi

Gwarancja

Na usługi wykonywane w Studiu Stomatologii “Skrzat” udzielamy gwarancji pod warunkiem:

 • przestrzegania pełnej higieny jamy ustnej,
 • wizyt kontrolnych pacjenta w naszym gabinecie co najmniej raz na 6 miesięcy lub według indywidualnie ustalonego harmonogramu,
 • w przypadku dzieci zalecane są wizyty kontrolne co 3 miesiące, lecz nie rzadziej niż 6 miesięcy,
 • jeżeli na wizycie kontrolnej lekarz stwierdzi konieczność przeprowadzenia jakiegoś zabiegu, pacjent jest zobowiązany do wykonania go w zalecanym przez lekarza prowadzącego terminie.

Udzielamy gwarancji na:

 • 3 miesiące na wypełnienia w zębach mlecznych
 • 1 rok na wypełnienia w zębach stałych

Gwarancji nie udzielamy na:

 • wszelkiego typu uzupełnienia tymczasowe
 • złamań zębów leczonych endodontycznie, a nie zaopatrzonych protetycznie (wkład i korona)
 • złamań zębów będących podczas leczenia kanałowego
 • ponownego leczenia kanałowego zęba, który wcześniej leczony był w innym gabinecie (nie w Studiu Stomatologii “Skrzat”)
 • leczenia kanałowego bez użycia mikroskopu
 • leczenia kanałowego zębów mlecznych
 • kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, a pacjent ponosi koszty jedynie leczenia kanałowego
 • uzupełnień tylko częściowych, pacjent pozostaje ze zgryzem niezrównoważonym, urazowym
 • urazów mechanicznych
 • ingerencji własnej (samodzielne naprawy, przegięcia elementów metalowych)
 • obluzowania uzupełnień w wyniku, zaniku kości i chorób pacjenta wpływających na taki stan
 • uzupełnienia, na wyraźne życzenie pacjenta, pomimo innej propozycji lekarza
 • prac, przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej lub braku gwarancji
 • naprawa (sklejenie) protezy akrylowej