gabinet stomatologiczny kraków

Różnice między protezą a koroną zębową

Stomatologia jest dziedziną nieustannie się rozwijającą i potrafiącą skutecznie radzić sobie z różnymi problemami, które kiedyś wydawały się nie do rozwiązania. Jednym z nich są braki w uzębieniu. W odpowiedzi na określoną kwestie powstały uzupełnienia protetyczne, do których zaliczamy między innymi protezy i korony pełnoceramiczne. Jakie wyróżnia się różnice pomiędzy tymi komponentami? 

Rodzaje uzupełnień protetycznych

Biorąc pod uwagę sposób umocowania uzupełnień protetycznych w jamie ustnej, wskazuje się techniki stałe oraz ruchome. Do pierwszej grupy zalicza się wkłady koronowe, mosty, licówki czy implanty. W drugiej kategorii znajdziemy następujące metody: protezy szkieletowe, akrylowe oraz częściowe wsparte na pozostawionych zębach bądź implantach. 

Stosowanie koron i protez zębowych?

Koronę zębową stosuje się do odbudowy zniszczonego zęba. Takie postępowanie jest możliwe wtedy, gdy ząb wystaje ponad dziąsło na około 3 mm. Jest to potrzebne do utrzymania uzupełnienia. Może być ona także zamieszczona na implancie. Podstawowe rodzaje to porcelanowe, ceramiczne, czy kompozytowe. 

Protezy używane są w przypadku znacznych braków w uzębieniu. W zależności od ubytków proponuje się opcję pełną lub częściową. Pierwszą ze wskazanych zakłada się po usunięciu wszystkich zębów. Konieczne jest także wygojenie dziąseł oraz wyrostka zębodołowego. Drugie potrzebuje nieznacznego wsparcia korzeni.

Zasadnicze różnice pomiędzy protezą a koroną zębową

Uwzględniając powyższe, wyróżnia się następujące różnice pomiędzy określonymi komponentami:

  • sposób umocowania w jamie ustnej – protezy zębowe zaliczane są do struktur wyjmowanych, natomiast korona zębowa jest  metodą pozwalającą na stałe odbudowanie zęba, a więc może być usunięta wyłącznie przez stomatologa.
  • liczba braków zębowych – korona stosowana jest w przypadku nieznacznych ubytków, do odbudowy zniszczonego lub złamanego zęba (potrzebne jest podparcie elementu). Drugą metodę wykorzystuje się wówczas, gdy pacjent stracił wiele zębów i pozostawionych nie da się uratować, a proteza jest jedyną metodą na odzyskanie pełnego uśmiechu. 
Share: